Simply The Best

LivingWell.co.il מדיניות שמירת הפרטיות ב

אתר LivingWell.co.il שומר על פרטיותם של כל המבקרים באתר,  (להלן: "האתר").
אתר LivingWell.co.il מכיר בכך שכאשר אתם בוחרים לספק לנו מידע על עצמכם, אתם סומכים עלינו שננהג בו באופן אחראי. מסיבות אלה יש ל- LivingWell.co.il מדיניות לשמירה על פרטיות ("המדיניות"), שמטרתה להגן על הפרטים האישיים שלכם.

אתם מודעים ומסכימים לכך שבכל כניסה או שימוש באתר אתם נותנים את הסכמתכם להיות מחויבים לכל התנאים במדיניות זו ולכל תנאי השימוש,

המאוזכרים באתר זה.

I. אתר LivingWell.co.il אוסף המידע

א. מידע המאפשר זיהוי אישי

כאשר אתם מוסרים טופס הרשמה מקוון אתר LivingWell.co.il אוסף מכם את המידע הבא, המאפשר זיהוי אישי:

 • שם;

 • כתובת דואר אלקטרוני;

 • כתובת, מספר טלפון ומספר פקס;

 

כאשר אתם מוסרים טופס הרשמה מקוון על מנת להפוך ללקוח VIP, אתר LivingWell.co.il אוסף מכם את המידע הבא, המאפשר זיהוי אישי:

 • שם;

 • כתובת דואר אלקטרוני;

 • מידע ליצירת קשר, הכולל כתובת, מספר טלפון ומספר פקס;

 •  

ב. מידע שלא למטרת זיהוי אישי

אתר LivingWell.co.il אוספת מכם את המידע הבא שלא למטרת זיהוי אישי:

1. איסוף מידע אודות מבקרים

במידה ותרצו, אתם יכולים לגלוש באתר מבלי להכניס את מספר הזיהוי האישי שלכם, או כל מידע אישי אחר ולהישאר אנונימיים לחלוטין בזמן ביקורכם באתר. אתר LivingWell.co.il שומר את כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP), את הזמן ותאריך הכניסה ואת הדפים המסוימים שנצפו ע"י כל מבקר באתר האינטרנט. 
אתר LivingWell.co.il גם מאחסן את מספר הזיהוי האישי של מבקרים שנכנסים תוך שימוש במספר הזיהוי האישי שלהם.
מידע זה נשמר מסיבות בטיחות בלבד, ולא ייחשף בפני צד שלישי כלשהו.

II. הסכמתכם למדיניות זו ולכל שינוי שיחול בה

א. הסכמה

בכך שאתם נרשמים כלקוחות VIP ומזמינים את מוצרי ® Sunrider באמצעות אתר האינטרנט, אתם מביעים את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי אתר LivingWell.co.il ושימוש בו כנזכר לעיל.
אם אינכם מסכימים לתנאים המפורטים במדיניות זו ולתנאי השימוש, אנא הימנעו מכניסה לאתר ושימוש בו.

ב. שינויים במדיניות

אתר LivingWell.co.il שומר לעצמו את הזכות לשנות מדיניות זו בכל עת שתמצא לנכון. אתר LivingWell.co.il יפרסם כל שינוי במדיניות זו ואת תאריך כניסתו לתוקף. במידה ואתר LivingWell.co.il יבצע שינויים מהותיים במדיניות זו, הוא עשוי אף לפרסם אותם בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל.

ג. חשיפות פרטים נדרשות

אתר LivingWell.co.il עשוי לחשוף את פרטיכם האישיים במידה ותידרש:

 • לציית לצו בית משפט, או זימון לבית דין;

 • לציית לבקשה מגופים ממשלתיים או גוף מפקח;

 • לגבות כספים המגיעים ל- אתר LivingWell.co.il

 • לחקור פעילויות, אתר LivingWell.co.il מאמין בתום לב כי הן אינן חוקיות;

 • לאכוף או ליישם את תנאי השימוש שלנו או ;

 • להגן על זכויותיו, רכושו ובטחונו של צד שלישי ועל אלה של אתר LivingWell.co.il.

אתר LivingWell.co.il עשויה גם לחשוף את הפרטים האישיים שלכם כאשר קיבלה את אישורכם לעשות כן.

III. עדכון, אימות ומחיקת הפרטים האישיים שלכם

אבטחת מידע

למרבה הצער, אין העברת מידע מקוונת שהיא בטיחותית ב-100% ועל אף ש- אתר LivingWell.co.il עושה כל מאמץ על מנת להגן על המידע האישי שלכם, הוא אינו יכול להבטיח לחלוטין את אבטחתו המלאה. אתר LivingWell.co.il אינו מבטיח שביכולתו למנוע לחלוטין כל אובדן, שימוש לרעה, או שינוי של המידע שהוא מקבל מכם ואינו אחראי בפניכם או בפני כל צד שלישי לנזק הנובע מכל אובדן, שימוש לרעה, או שינוי שכזה. כיוון שהאבטחה חשובה לנו כפי שהיא חשובה לכם, אתר LivingWell.co.il ימשיך לחפש וליישם שיטות אבטחה מתקדמות על מנת להגן על בטיחותו של המידע האישי שלכם.

 

IV. הגנת פרטיותם של ילדים

האתר הוא אתר המיועד לציבור הרחב ואינו מיועד או מכוון במיוחד לילדים. עליכם להיות בני 18 לפחות על מנת להשתמש באתר. אתר LivingWell.co.il אינו אוסף, משתמש, או חושף במודע פרטים אישיים של מבקרים שטרם מלאו להם 18 שנה.

V. שאלות או הערות

אם יש לכם שאלות או הערות לגבי אתר LivingWell.co.il, או לגבי מדיניות השמירה על פרטיות, אנא צרו עמנו קשר ב-topazshl@gmail.com

Livigwell.co.il תנאי שימוש באתר