סאנריידר אינה מתאכזרת לבעלי חיים

Simply The Best

 חברת סאנריידר

אינה מבצעת ניסויים בבעלי חיים

אין בשר במוצרי סאנריידר

 

ארגון PETA (אנשים לטיפול אתי בחיות)
מכיר בסאנריידר אינטרנשיונל
כחברה אשר אינה מתאכזרת לחיות.


המחקרים והפיתוחים של סאנריידר לייצור מוצריה הבלעדיים,
למן הרעיון הראשוני ועד למוצר המוגמר,

נעשים ללא כל ניסוי בבעלי חיים.